تفاوت اصلی کابل افشان و کابل مفتولی در ۶ مورد زیر است:

۱- مقاومت اهمی

۲- قابلیت انعطاف

۳- میزان خوردگی

۴- قیمت

۵- اتصالی کردن

۶- کاربرد


  • اگر کابل در مسیر کابل کشی با زوایای تند مواجه خواهد بود، کابل افشان گزینه مناسب تری است.
  • چنانچه کابل همراه با دستگاه متصل به آن در حرکت خواهد بود، نوع افشان پیشنهاد می شود.
  • برای نصب ثابت در زمین یا کانال، کابل مفتولی زمینی گزینه بهتری به نظر می رسد.
  • چنانچه درباره مقاومت الکتریکی کابل بسیار حساس هستیم، بهتر است بدانیم نوع مفتولی مقاومت اهمی کمتری در سطح مقطع یکسان دارد.
  • اگر می خواهید یک کابلی را تهیه کنید که کمتر دچار خوردگی شود، کابل مفتولی گزینه ی بهتری است.
  • در بحث هزینه ها و موضوع مالی، باید گفت که کابل های مفتولی بهترین گزینه هستند.
  • کابل های مفتولی معمولا کمتر از کابل های افشان دچار اتصالی می شوند.

در بالا چند مورد از تفاوت کابل افشان و کابل مفتول را بررسی کردیم. حال بهتر است به مهم ترین تفاوت آن ها یعنی کاربرد اشاره کنیم.

هادی مس موجود در کابل افشان می تواند در انتقال جریان درون لوازم برقی نقش داشته باشد.

در فضاهای باز برای انتقال روشنایی و به طور کلی رساندن انرژی از کابل افشان کمک می گیرند.

بکار بردن کابل مفتول در زیر زمین صحیح نیست و نباید انجام شود.کاربرد کابل مفتول می تواند درون ساختمان ها و برج ها باشد.