سوال درباره انواع کابل

تفاوت کابل فشار قوی و ضعیف

/post-18

شناخت انواع کابل برای بهینه ­سازی سیستم لازم است چرا که استفاده از کابل نامناسب می­تواند موجب تلفات بیش از حد در کابل یا از بین رفتن خود آن کابل شود. لازم است ابتدا توضیحی درباره ساختار کابل بدهیم