کلید پریز قابل شستشو

کلید و پریز اتاق تمیز

/post-3

اتاق تمیز یا همان کلین روم یک مکان، همان طور که از اسم آن مشخص است یک فضای محافظت شده برای جلوگیری از ورود آلودگی هاست.